,


Наш опрос
За последние 30 лет ваша жизнь в Украине
Улучшилась
Изменилась, но не особо заметно
Ухудшилась
Я покинул Украину
Я не проживал в Украине последние 30 лет


Показать все опросы
Other


Курсы валют


Курсы наличного обмена валют в Украине

Внешний вид


Чому розмовляють російською.
  • 23 февраля 2019 |
  • 04:02 |
  • polvic |
  • Просмотров: 491
  • |
  • Комментарии: 0
  • |
0
Подаємо перелік деяких історичних подій та назв документів, які
безпосередньо формували нинішню ситуацію з мовою та були спрямовані на
знищення української мови, культури та нації.
1686 р. - Ліквідація автономної української церкви,
незаконне й насильницьке приєднання Київської митрополії до Московського
патріархату і встановлення Московським патріархом контролю в Україні над
церквою, освітою і культурою.
1689 р. - Заборона Києво-Печерській лаврі друкувати будь-які
книжки без дозволу Московського патріарха.
1690 р. - "Анафема" Московського собору на
"киевские новые книги" – книжки П.Могили, К.Ставровецького,
І.Галятовського та інших, писані тодішньою українською літературною мовою.
1708 р., листопад - Зруйнування за наказом Петра І
гетьманської столиці Батурина (з винятковою жорстокістю було замордовано всіх
його мешканців - 6 тис. чоловіків, жінок і дітей, а місто дощенту зруйновано
і спалено.
1720 р. - Указ Петра І про заборону друкування нових книжок
українською мовою в Києво-Печерській та Чернігівській друкарнях, а старі
книжки перед друкуванням було наказано привести у відповідність з
російськими. 1721 р. - Указ Петра І про цензурування українських
книжок. Знищення Чернігівської друкарні.

1729 р. - Указ царя Петра ІІ, який зобов‘язував переписати з
української мови на російську всі державні постанови й розпорядження. 1755,1766,1769,1775,1786
рр. - Заборони Петербурзького синоду друкувати українські книжки.

1764 р. - Інструкція Катерини ІІ князю О. В‘яземському про
посилення русифікації України,Смоленщини,Прибалтики та Фінляндії.

1769 р. - Указ синоду про вилучення в населення українських
букварів та українських текстів з церковних книг.

1784 р. - Русифікація початкової освіти в Україні.
1786 р. - Заборона церковних відправ українською мовою,
запровадження російської вимови церковнослов‘янських текстів. Наказ про
обов‘язковість російської мови в Київській академії.

1800 р. - Наказ Павла І про запровадження в Україні
будівництва церков у московському синодальному стилі й заборона церковного
будівництва в стилі козацького бароко.

1817 р. - Закриття Києво-Могилянської академії.
1831 р. - Скасування царським урядом Магдебурзького права
(це поклало край неросійському судочинству, виборам урядовців та місцевій
автономії в Україні).

1834 р. - Відкриття Київського імператорського університету
з метою русифікації Південно-Західного краю.
1847 р., 5 квітня - Арешт і безстрокове заслання Тараса
Шевченка рядовим солдатом в окремий Оренбурзький корпус за резолюцією Миколи
І під найсуворіший нагляд, із забороною писати й малювати, що було
рівнозначне ув‘язненню (пробув там до 2 серпня 1857 р.).

1862 р. - Закриття українських недільних і безплатних шкіл
для дорослих. 1863 р, 18 липня - Циркуляр міністра внутрішніх справ
Росії П.Валуєва про заборону друкування книг українською мовою в Російській
імперії. 1869, 1886 рр. - Укази царської адміністрації про доплати
чиновникам російського походження в Україні за успіхи в русифікації.

1876, 18 травня - Таємний Ємський указ Олександра ІІ про
заборону ввезення з-за кордону до імперії будь-яких українських книг і
брошур, заборону українського театру й друкування українською мовою
оригінальних творів художньої літератури, текстів українських пісень під
нотами.
1881 р. - Циркуляр міністерства внутрішніх справ на
роз‘яснення Ємського указу всім губернаторам Росії.
1881 р. - Заборона виголошення церковних проповідей
українською мовою.

1883 р. - Заборона Київським генерал-губернатором
Дрентельном театральних вистав українською мовою на підпорядкованих йому
територіях (Київщина,Полтавщина, Чернігівщина, Волинь і Поділля). Ця заборона
діяла протягом 10 років (до 1893 р.)

1888 р. - Указ Олександра ІІІ про заборону вживання
української мови в офіційних установах і хрещення дітей українськими іменами.
1895 р. - Заборона українських книжок для дітей.
1899, 1903 р.р. - Заборона української мови на
Археологічному з‘їзді в Києві та на відкритті пам‘ятника І.Котляревському в
Полтаві.

1907 р. - Закриття царським урядом української періодичної
преси, конфіскація виданої в роки революції 1905-1907 рр. української
літератури, репресії проти діячів української культури.

1908 р. - Указ сенату Російської імперії про
"шкідливість" культурної та освітньої діяльності в Україні.
1910 р. - Циркуляр П.Столипіна про заборону створення
неросійських асоціацій, у тому числі українських та єврейських, незалежно від
їхньої мети.

1914 р., березень - Заборонення царським режимом
святкування 100-річчя від дня народження Т.Шевченка.
1914 р. - Указ Миколи ІІ про скасування української преси.
Заборона в окупованих російською армією Галичині та на Буковині вживання
української мови, друкування книг, газет і журналів українською мовою.
Розгром товариства "Просвіта", зруйнування бібліотеки Наукового
товариства імені Шевченка. Депортація багатьох тисяч свідомих українців до
Сибіру.

1921 р., 22 листопада - Розстріл більшовиками 359 полонених
бійців армії УНР під проводом А.Тютюнника під м.Базар на Житомирщині. 1921-1923
рр. - голод у степових районах України, спричинений політикою
"воєнного комунізму" та продовольчою розверсткою на селі, унаслідок
якого загинуло до 1,5 млн. селян.
1929 р. вересень - Арешт визначних діячів української
науки, культури, й УАПЦ - за "належність" до вигаданих ОДПУ Спілки
визволення України (СВУ) та Спілки Української молоді (СУМ).
1929-1930 рр. - Перша фаза колективізації й
"розкуркулення" в Україні. Виселення сотень тисяч українських
заможних селян до Сибіру та на Далекий Схід.
1930 р., 28-29 січня - Надзвичайний Церковний Собор у Києві
ліквідував УАПЦ - і Всеукраїнську Православну Церковну Раду (ВПЦР). Арешт
митрополита М.Борецького та інших церковних діячів.
1930 р., 9 березня-19 квітня - Судовий процес у Харкові над 45-ма
діячами української науки, літератури, культури,УАПЦ - за належність до так
званої "Спілки Визволення України" (СВУ).

1932 р., 23 квітня - Постанова ЦК ВКП(б) про ліквідацію
літературних організацій і утворення єдиної Спілки письменників СРСР.
1932-33 р.р. - Організація більшовицьким режимом штучного
голодомору в Україні, унаслідок якого загинуло 8 млн. українських селян.
Масове переселення росіян у вимерлі українські села. 1933 р. -
Самогубство декількох культурних діячів, включаючи М.Хвильового, як протест
проти погрому більшовицьким керівництвом української культури. 1933 р. -
Погром українців на Кубані. 1934-41 рр. - Знищення
архітектурно-культурних пам‘яток у різних містах України, арешт і страта 80%
української інтелігенції. 1934 р. 13-15 грудня - У зв‘язку з убивством
С.Кірова засудження до розстрілу діячів української культури, серед яких -
письменники Г.Косинка, К.Буревій, Д.Фальківський, О.Влизько,І.Крушельницький
та ін.

1936 р., жовтень-1938 р., листопад - Чергова чистка
КП(б)У і масовий терор в Україні(так звана "єжовщина").
1937 р., листопад - Масовий розстріл ув‘язнених на
Соловках українських письменників та інших діячів української культури (до
20-річчя жовтневого перевороту).
1938 р. - Сталінська постанова "Про обов‘язкове
вивчення російської мови в національних республіках СРСР".
1938 р., 24 квітня - Впровадження російської мови як
обов‘язкової в усіх школах України.
1939-1941 рр. - Широкомасштабні репресії органів НКВС
проти українців західних областей. Масові депортації українського населення у
віддалені райони СРСР.

1941 р., січень - "Процес 59" членів ОУН у
Львові.
1946 р. 8-10 березня - ліквідація греко-католицької церкви і
підпорядкування її Російській православній церкві.
1946 р., березень - Закритий судовий процес у Києві над
греко-католицькою церковною ієрархією на чолі з митрополитом Й.Сліпим (ред.:
Й.Сліпого було засуджено до тяжких каторжних робіт в Сибіру, де він провів 18
років, відморозив ноги та став інвалідом. Його було звільнено лише завдяки
особистому втручанню Папи Римського Івана ХХІІІ та президента Кеннеді).

1946 р., 24 серпня - Постанова пленуму ЦК КП(б)У "Про
перекручення і помилки у висвітленні історії української літератури у
"Нарисі історії української літератури", різка критика часописів
"Вітчизна" і "Перець" (ця постанова була згодом
підтверджена 16-м зїздом КП(б)У 25-26 січня 1949 р.)
1947 р.,3 березня - Призначення Л.Кагановича першим
секретарем ЦК КП(б)У і нова "чистка" серед українських культурних
кадрів, звинувачених в "українському буржуазному націоналізмі". 1949
р. - Чергова "чистка" в КП(б)У у зв‘язку з рішеннями її 16-го
з’їзду 25-28 січня (за звинуваченням в українському націоналізмі від січня
1949 р. до вересня 1952 р. було виключено з партії 22175 її членів). 1949
р., 28 серпня - Скасування уніатської греко-католицької церкви на
Закарпатті на релігійному з‘їзді в Мукачеві. 1951 р., 2 липня -
Погромні статті в московській газеті "Правда" проти
"націоналістичних ухилів в українській літературі"(різка критика
вірша В.Сосюри "Любіть Україну" та лібрето опери "Богдан
Хмельницький" О.Корнійчука і В.Василевської).

1954 р. 23-24 березня - 18 з‘їзд КПУ схвалив набір юнаків і
дівчат з України на Cибір і до Казахстану для освоєння цілинних і перелогових
земель (протягом 1952-1956 рр. туди виїхало приблизно 100 тис.осіб). 1954
р.,7 липня - Таємна постанова ЦК КПРС про посилення антирелігійної
пропаганди.

1957-61 рр. - Посилені антирелігійні акції в УРСР, ліквідація
приблизно половини церковно-релігійних установ (парафій, монfстирів,
семінарій). 1958 р., 12 листопада - Постанова Пленуму ЦК КПРС
"Про зміцнення зв‘язку школи з життям і про дальший розвиток народної
освіти", на основі якої Верховна Рада УРСР ухвалила закон від 17 квітня
1959 р., спрямований на посилену русифікацію України (зокрема, про необов
язкове, а "за бажанням батьків" вивчення української мови в
російських школах України).

1959 р.,15 жовтня - Убивство C.Бандери агентом КДБ
Б.Сташинським. 1961 р., січень - Закритий суд у Львові над членами
Української Робітничо-Селянської Cпілки (Л.Лук яненко, І.Кандиба, С.Вірунта
ін.), які обстоювали право виходу УРСР зі складу CРСР. Засудження
Л.Лук‘яненка до смертної кари.

1961 р., жовтень - Прийняття нової програми КПРС її 22-м
з‘їздом, яка проголошувала політику "злиття націй" і подальшу
русифікацію союзних республік.
1962 р. - Судовий процес над 20 членами Львівського
Українського Національного Комітету, чотирьох з яких було засуджено до
розстрілу. 1963 р. - Підпорядкування національних Академій наук
союзних республік московській Академії наук СРСР. 1
964 р., 24 травня - Умисний підпал Державної Публічної
Бібліотеки АН УРСР у Києві; протест громадськості(самвидавний матеріал
"З приводу процесу над Погружальським").

1965 р., серпень-вересень - Перша велика хвиля арештів українських
діячів в Україні (Богдан і Михайло Горині, П.Заливаха, С.Караванський,
В.Мороз, М.Осадчий, А.Шевчук та ін.).
1968 р., 26 листопада, 14 грудня - Зумисні підпали у
Видубицькому монастирі в Києві. 1
969 р.,червень - Лист українських політичних в‘язнів
(М.Гориня, І.Кандиби, Л.Лук‘яненка) до Комісії охорони прав людини в ООН про
отруювання політв‘язнів.

1970 р., 28 листопада - Трагічна смерть (вбивство) української
художниці А.Горської у Василькові на Київщині.
1972 р., січень-травень - Друга велика хвиля арештів
інтелігенції в Україні.

1972 р., травень - Усунення з посади першого секретаря ЦК
КПУ П.Шелеста за український націоналізм; чистка керівних кадрів КПУ.
1977 р., 5 лютого - Арешт членів Української Гельсінської
групи (УГГ) М.Руденка й О.Тихого; суд над ними 23 червня - 1 липня і вирок
М.Руденкові 7 років ув‘язнення та 5 років заслання й О.Тихому відповідно 10
та 5 років.
1977 р., 4 квітня - Арешт членів УГГ М.Матусевича і
М.Мариновича(засуджені 23-30 березня 1978 р. на 7 років ув‘язнення в таборах
суворого режиму і 5 років заслання).
1978 р., 11 листопада - Директива колегії Міністерства освіти
УРСР "Удосконалювати вивчення російської мови в загальноосвітних школах
республіки"(посилення русифікації).

1979 р., березень-жовтень - Нові арешти українських діячів в
Україні: О.Бердника (6 березня), Ю.Бадзя (23 квітня), Ю.Литвина (6 серпня),
М.Горбаля(23 жовтня) та ін. (усі вони були засуджені до максимальних строків
ув‘язнення в таборах суворого режиму й заслання у віддалені райони
Росії).

1979 р., 18 травня - Загадкове вбивство композитора
В.Івасюка біля Львова.
1979 р., 29 травня - Ухвала Ташкентською конференцією нових
русифікаторських заходів щодо неросійських народів CРСР.
1980-81 р. - Арешт українських політичних діячів С.Набоки,
Л.Мілявського, Л.Лохвицької.

1983 р. - Постанова ЦК КПРС про посилення вивчення
російської мови в школах і виплату 16% надбавки до платні вчителям російської
мови та літератури ("Андроповський указ") та директива колегії Міністерства
освіти УРСР "Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської
мови в загальноосвітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних
і позашкільних установах республіки", спрямована на посилення
русифікації.

1984 р. - Померли в таборах О.Тихий, Ю.Литвин, В.Марченко.
1985 р., 4 вересня - У концтаборі помер поет В.Стус.
1986 р., 26 квітня - Катастрофа на Чорнобильській атомній
електростанції (побудованій за рішенням Москви всупереч протестам українських
учених і широкої громадськості), яка призвела до тяжких наслідків,
рівнозначних геноциду.

1989 р. - Постанова Пленуму ЦК КПРС про єдину офіційну
загальнодержавну мову (російську) в СРСР.
1990 р., квітень - Постанова Верховної Ради СРСР про
надання російській мові статусу офіційної мови в СРСР. Вищенаведена
інформація була приведена з дозволу доктора Григорія Півторака з його книги
"Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов". Видавництво
Академія, п/с 37, Київ 04119. Наявна у продажу в книжковій торговельній
мережі.

http://censor.net.ua/ru/forum/view/575972/na_luganschine_uzakonili_russkiyi_yazyk/sortby/tree/order/desc/page/3#comments

-->


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут видеть и оставлять комментарии к данной публикации.