,


Наш опрос
Какие эмоции вызывает у вас отдых Президента Украины на Мальдивах?
Никаких. А должны?
Восхищение
Негодование
Зависть
Недоумение
Уважение
Смех
Обиду за державу
Злорадство
Мальдивы это где?


Показать все опросы
Other


Курсы валют


Курсы наличного обмена валют в Украине

Внешний вид


Про фонд «Україна 3000»
-1
Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000»

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» – це неурядова благодійна організація, заснована у 2001 р.

Створюючи цей Фонд, ми намагалися зробити його максимально корисним для України. Ми думали над тим, чого найбільше потребує наше суспільство у вирі подій сучасності. І прийшли до висновку, що людям конче необхідно відчувати перспективу. Перспективу країни, своєї родини і власну, як кожна людина її мислить. Бути впевненими у тому, що період нестабільності і негараздів закінчиться, якщо вірити в майбутнє усім серцем і докладати зусиль для його створення.

Це і є наша мета – допомогти Україні створити своє власне майбутнє, стати собою, реалізувати своє призначення у світі. Виходячи з цього, була сформульована місія Фонду – сприяти пошуку найкращої траєкторії розвитку українського суспільства і держави у стратегічній перспективі, зробити цей шлях зрозумілим для народу України.

Особиста участь кожного, спільні дії, праця на суспільну користь – це ті основні засади, на яких ґрунтується діяльність Фонду. Головне для нас – поширити ці ідеї, зробити їх домінуючими у суспільстві, об’єднати якнайбільше однодумців. Кожен представник народу України повинен зрозуміти – він у центрі уваги, він є головною діючою особою, від його внеску багато залежить.

Нашу точку зору вже поділяють десятки тисяч людей і сотні організацій. Вони вже самі досягли успіху і прагнуть допомогти своїй країні.

Ми глибоко вдячні всім, хто працює разом з нами і підтримує нас. Наша спільна діяльність є вкрай важливою, бо завдяки їй Україна кожного дня стає кращою.

Запрошуємо усіх, хто поділяє нашу мету і принципи роботи, підтримати Фонд. Разом ми можемо зробити більше!

Нехай Бог береже Україну!

Катерина Ющенко, Голова Наглядової ради

Функції і повноваження керівних органів

Керівними органами Фонду «Україна 3000» є Наглядова Рада Фонду і Правління Фонду.
Наглядова Рада затверджує стратегічні напрями діяльності Фонду та здійснює оцінку їх виконання. Наглядова Рада Фонду складається з визнаних на світовому рівні представників національної еліти, громадська діяльність яких є прикладом служіння ідеалам гуманізму та доброти.

Правління є статутним виконавчим органом Фонду і здійснює поточне керівництво над діяльністю Фонду. Члени Правління обираються на засіданнях вищого керівного органу Фонду – Конференції і підзвітні Наглядовій Раді.

Наглядова рада Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000»

• Ющенко Катерина, Голова Наглядової ради
• Брюховецький В'ячеслав
• Вовкун Василь
• Кличко Віталій
• Кличко Володимир
• Коцюбинська Михайлина
• Криса Марина
• Попович Мирослав
• Скрипка Олег
• Халпахчі Андрій
• Хостікоєв Анатолій

Правління Фонду

• Максимчук Олександр, Голова Правління
• Антонова Марина
• Замлинський Ростислав
• Кареліна Тетяна
• Копитько Олексій
• Олійник Олександр
• Павлюк Віра

Форма і напрями діяльності

Діяльність Фонду побудована за трьома напрямами – «Вчора», «Сьогодні», «Завтра», які чітко відповідають головному принципу: усвідомлювати, звідки ми вийшли і куди ми прагнемо, розуміти вектор і динаміку розвитку України, діяти зараз, щоб отримати результат у майбутньому.

Напрям «Вчора»

Немає майбутнього у тієї нації, яка не вчить уроки минулого. Ця теза багато разів підтверджувалася у різні історичні періоди. Тому ми повинні чітко усвідомити, що наше минуле, сьогодення і майбутнє є невід’ємними ланками єдиної лінії буття.

Мільйони ниточок пов’язують сучасну Україну з корінням нашого народу, який зараз отримав унікальний шанс знайти своє призначення у цьому світі.

Історія і культура народу України є невичерпним джерелом творчої енергії, життєвої сили, які допоможуть здолати усі перешкоди, що виникають на шляху становлення молодої держави. Головне зараз – розкрити цей потенціал, перетворити його на ресурс розвитку країни і спрямувати на користь українського суспільства.

Фонд вбачає своє завдання у тому, щоб привернути широку увагу до головних проблем історико-культурної сфери, на основі відкритого діалогу підготувати рекомендації по їх вирішенню та втілити ці розробки на практиці.

Основним пріоритетом Фонду за напрямом «Вчора» є підтримка проектів, що спрямовані на:

* охорону і збереження об’єктів історико-культурної спадщини;
* проведення історичних, археологічних, культурологічних та етнографічних досліджень;
* впровадження нових форм роботи з історико-культурним надбанням;
* популяризацію пам’яток історії та культури;
* впровадження міжнародних стандартів роботи у галузі культури в українську практику;
* інтеграцію української культури до європейського цивілізаційного простору.

Діяльність Фонду за цими напрямами проводиться в межах двох великих програм:

«Україна унікальна», яка спрямована на охорону, вивчення і популяризацію конкретних пам’яток матеріальної та духовної культури народу України (музейні колекції, пам’ятники архітектури, археології, історії, народні традиції і промисли тощо);

«Уроки історії», що передбачає роботу з комплексними явищами або періодами в історії і культурі з метою їх осмислення та оцінки з сучасних позицій.

Напрям «Сьогодні»

Напрям започаткований з метою реалізації програм і проектів, що спрямовані на розв’язання актуальних проблем сьогодення.

У 2004 році головний акцент був зроблений на надання адресної благодійної допомоги тим, хто її найбільше потребував, – інвалідам, ветеранам, багатодітним родинам, дітям-сиротам тощо. Рішення про надання благодійної допомоги приймає спеціальна Громадська рада Фонду з гуманітарних питань.

Крім цього, Фонд здійснював низку проектів з метою підтримки свободи слова та розвитку вільної журналістики в Україні.

З 2005 року Фонд припинив надання адресної благодійної допомоги. Наразі перевага надається системним інфраструктурним проектам. Це рішення Фонду дозволяє сконцентрувати ресурси та зусилля на визначених напрямках діяльності та надати якісну допомогу ширшому колу осіб.

Одним з акцентів діяльності Фонду є надання допомоги дітям-сиротам, а також сприяння подоланню дитячої безпритульності в Україні. Ми прагнемо створити таким дітям умови для щасливого дитинства, дати їм можливість отримати освіту та стати повноцінними громадянами суспільства.

Для допомоги дітям з особливими потребами наприкінці 2005 року розпочала роботу масштабна програма «Радість дитинства – вільні рухи».

Особлива увага приділяється питанням охорони материнства та дитинства, вдосконаленню мережі лікувальних та реабілітаційних закладів для дітей. 19 травня 2005 р. відбулося офіційне відкриття програми «Від лікарні – до лікарні».

Оскільки сьогодні в Україні існують патології, боротися з якими вітчизняна медицина ще не в змозі, Фонд працює над створенням Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері та дитини.

Велика увага також приділяється інституційному розвитку благодійництва і меценатства в Україні. А саме:

* поширення ідей благодійництва в українському суспільстві;
* вдосконалення нормативної бази, яка регулює цю діяльність;
* корпоративне згуртування благодійників і благодійних організацій з метою більш ефективного надання допомоги тим, хто її потребує, та ін.

Завдяки спільним зусиллям благодійників, меценатів, громади, державних інституцій ми зможемо вирішити багато нагальних проблем сьогодення і покращити рівень життя в Україні.

Напрям «Завтра»

Напрям «Завтра» складається із системи взаємопов’язаних проектів, об’єднаних метою визначення ролі та місця України у світовому співтоваристві крізь призму розвитку людини, свідомого пошуку та вибору майбутнього країни, шляхом сплаву духовності та добробуту, беззаперечного дотримання прав людини та забезпечення загальнолюдських цінностей, виконання цілей розвитку, що поставлені світовою громадою на тисячоліття.

Напрям орієнтовано на широке публічне виявлення, обговорення і формування стратегії розвитку країни, що спрямована на гармонійний розвиток людини і держави.

Початком діяльності Фонду у цьому напрямку став проект «Громадська стратегія розвитку України». Його мета – визначення системи цінностей українського народу з розуміння того, що у фокусі уваги суспільства та держави має знаходитися людина.

Органічним продовженням цієї роботи стало проведення Міжнародного гуманітарного форуму «Відродження, оновлення та розвиток людини», метою якого стало запровадження постійного діалогу з питань розвитку людини у майбутньому, посилення відповідальності людства і готовності до запобігання катастроф різного рівня.

Документальним результатом проекту стала опрацьована стратегія суспільного розвитку у формі двох ключових документів – «Маніфесту відповідальності» та «Маніфесту розвитку та виховання людини», де окреслюються засади та шляхи формування майбутнього України, гармонійного розвитку людини у світі.

Сьогоднішня діяльність Фонду «Україна 3000» за напрямком «Завтра» здійснюється шляхом реалізації двох великих благодійних програм – «Формування та реалізація сучасної національної моделі освіти та виховання» і «Підтримка обдарованої та соціально активної молоді».

Метою створення цих програм є формування в Україні нової сучасної моделі освіти і виховання шляхом організації та проведення широкого суспільного діалогу, вивчення новітнього іноземного досвіду, співпраці державних установ, бізнесу та громадських інституцій, системний пошук талановитих творчо обдарованих, суспільно активних молодих людей для залучення їх до творчої, суспільної діяльності та активізації в Україні соціального молодіжного руху.

На виконання ключових положень цих програм розроблені та реалізуються благодійні проекти:

* Благодійна програма «Добро починається з тебе»
* Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України»
* Щорічний освітній Форум «Артеківські діалоги»
* Національний молодіжний конкурс «Я – громадянин України»

Основна мета програми «Від лікарні до лікарні» – пошук іноземних та місцевих партнерів для 25 обласних дитячих лікарень з метою забезпечення цих закладів сучасним медичним обладнанням, медикаментами, а також проведення навчальних програм та стажувань. За півтора роки існування програми «Від лікарні до лікарні» Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» разом з партнерами надав допомогу лікарням – учасникам програми на загальну суму понад 40 мільйонів гривень.

Програму «Радість дитинства – вільні рухи» – спільний проект МБФ «Україна 3000» та ТОВ «ТНК-ВР Україна» – започатковано наприкінці 2005 року. Мета проекту – надання реабілітаційних та інформаційних послуг дітям з ДЦП.

Проект «Дитяча лікарня майбутнього» (Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері та дитини) передбачає створення та будівництво найсучаснішого лікувального закладу на 250 місць для важкохворих дітей України. В рамках кампанії зі збору коштів на будівництво лікарні, яка розпочалася у вересні 2006 року, Фонд «Україна 3000» зібрав понад 250 мільйонів гривень (50 мільйонів доларів).

Наразі Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» надає підтримку проектам, що працюють над темами освіти, фольклору, археології, музейної справи, музики, видавництва книг і зйомок фільмів.

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» продовжує роботу над створенням колосальної збірки свідчень про геноцид українського народу під час Голодомору 1932-33 років. Фонд також підтримуватиме зусилля держави, спрямовані на створення музею і пам’ятника Голодомору.

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» вже відповів на тисячі звернень громадян, які потребували термінового медичного лікування чи іншої допомоги.

Лікарня надії

Майбутнє кожного народу – в його дітях. Адже саме дитина стає посланцем роду в майбутнє, і бажання бачити своїх дітей здоровими є природнім для всіх батьків.

Ми працюємо, аби втілити в реальність нашу мрію – створити в Україні лікувальний заклад світового рівня, де могли б отримувати допомогу діти, перед хворобами яких вітчизняна медицина сьогодні безсила. Всеукраїнський центр охорони здоров’я матері і дитини (надалі – Центр), «Дитяча лікарня майбутнього», має стати єдиною надією на здорове майбутнє для сотень і тисяч українських дітей.

Перший етап створення лікарні передбачав широку презентацію проекту та залучення до його реалізації великої кількості благодійників. З цією метою ми об’їхали всі області України, де презентували проект широкому загалу та обговорювали фахові питання з дитячими лікарями. Ідея створення сучасного медичного закладу для лікування важкохворих дітей знайшла відгук у серцях українців та далеко за кордоном. Для створення лікарні благодійники задекларували готовність надати понад 262 мільйони гривень. Станом на 1 січня 2009 року надходження склали понад 116 мільйонів гривень.

У 2007-2008 роках основна діяльність Фонду була спрямована на підготовку до будівництва Центру. Благодійний фонд «Дитяча лікарня майбутнього» уклав декілька важливих угод, необхідних для початку проектування. Шляхом безпрецедентного в Україні конкурсу був обраний Генеральний проектувальник Центру. Ним стала група компаній, об’єднаних в британсько-французький консорціум BDPGroupе6, яка має сорокарічний досвід розробки архітектурних та інженерних рішень для медичних закладів. Був затверджений склад Опікунської ради благодійної програми «Дитяча лікарня майбутнього», яку очолила Голова Наглядової ради МБФ «Україна 3000» пані Катерина Ющенко.

В реалізації такого масштабного проекту ми фактично є першопрохідцями, і тому зіштовхнулися з необхідністю ініціювати зміни у нормативній сфері. Наш проект отримав статус «Експериментального» після розгляду його на Архітектурній містобудівній раді при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України.

Передпроектні пропозиції та ескізний проект було схвалено Містобудівною радою при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації. Проведено велику підготовчу роботу: геологічні, геодезичні, санітарно-епідеміологічні та інші вишукування.

Проект Центру є унікальним в Європі. Його активно обговорюють у європейських архітектурних колах, на архітектурних конференціях. Філософія розробників проекту –консорціуму BDPGroupe6 – є такою, що це не просто лікарня, а місце одужання. Тут враховані не лише вимоги, необхідні для медичного закладу, а й своєрідний ландшафт місцевості.

Зараз на розгляді у Київській міській раді перебуває проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, до якого долучено усі необхідні висновки.

Сучасні дитячі лікувальні заклади вимагають дотримання концепції Green Hospital, тобто мають відповідати не тільки найвищим медичним, але й екологічним стандартам. Це накладає величезні вимоги до проекту та нашу велику відповідальність перед громадою. Фонд навіть був змушений минулого року перенести місце розташування лікарні на іншу земельну ділянку – через те, що оригінальна ділянка вимагала вирубки дерев і відповідно порушення екологічного балансу обраної місцевості.

Фонд, за участю європейських фахівців, розробив медичну програму, на базі якої здійснюється проектування лікарні. Окрім інформації про характеристики всіх приміщень, медична програма містить дані про штатний розпис та перелік медичного обладнання.
Наразі триває розробка Експериментальної програми будівництва, Індивідуальних технічних вимог та проектно-кошторисної документації стадії «Проект». Після її затвердження, на конкурсних засадах – шляхом міжнародного конкурсу – буде визначено генерального підрядника (забудовника). Організовано заходи щодо виконання робіт з підготовки майданчика до будівництва. І вже найближчим часом почнеться будівництво «Дитячої лікарні майбутнього».

2008 року визначено постачальника медичного обладнання в радіологічне відділення лікарні. Ним стала шведська компанія «ELEKTA», з якою і підписано Попередній договір. Предметом Основного договору стане придбання, поставка, монтаж, повне гарантійне обслуговування двох лінійних прискорювачів, комп’ютерного томографа для симуляції лікування, планувальної системи, системи управління радіологічним комплексом MOSAIQ та іншого необхідного допоміжного обладнання, а також навчання медичного персоналу.
Окрім цього, в 2008 році Фонд підписав важливий для майбутньої роботи лікарні Меморандум про співпрацю з компанією General Electric Healthcare International. Згідно з цим документом, GE Healthcare надаватиме широкий спектр консультацій, зокрема з питань формування стратегії створення і функціонування лікарні, використання сучасних технологій у галузі медицини, а також адміністрування та управління сучасним дитячим медичним закладом. GE Healthcare також сприятиме розвитку міжнародної мережі лікарень – партнерів «Дитячої лікарні майбутнього». Окрім того, компанія вже провела масштабний моніторинг ситуації у сфері дитячої медицини в Україні.

Не менш важливим є відповідність сучасної системи медичної освіти в Україні у сфері охорони здоров’я дітей вимогам щоденної праці медиків. Підготовка професійних кадрів – не тільки лікарів, медичних сестер, але й адміністративного персоналу, – потребує великої уваги та зусиль від виконавців проекту.

У рамках розробленої Фондом Програми навчання фахівців групи практикуючих лікарів беруть участь у відеоконференціях та проходять стажування у провідних клініках Європи та Америки. Одним з надійних партнерів Фонду в цьому напрямі став Cedars-Sinai Medical Center (Лос-Анджелес, Каліфорнія, США). Протягом 2008 року між двома організаціями відбулася низка відеоконференцій, під час яких вивчалися можливості цього медичного центру. Результати цих стажувань ми зможемо побачити раніше, ніж запрацює «Дитяча лікарня майбутнього», – всі фахівці, які пройшли навчання, вже використовують здобуті знання і вміння у тих лікарнях, де вони працюють.

Зроблена нами робота є величезною, але це лише вершина айсберга.

Попереду ще багато питань до вирішення.

Дякуємо тисячам людей і сотням компаній, які підтримали нас.

Фонд «Дитяча лікарня майбутнього» проінформував громадськість про хід реалізації проекту створення Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері та дитини

19 лютого 2009 року в прес-центрі «Український час», що в столичному «Українському домі», пройшла прес-конференція на тему «Стан реалізації проекту зі створення та будівництва Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері та дитини – «Дитячої лікарні майбутнього»: успіхи та проблеми».

Організатори прес-конференції – Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000», Благодійний фонд «Дитяча лікарня майбутнього», Державне управління справами і Міністерство охорони здоров’я України. В заході взяли участь Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич, Керівник Державного управління справами Ігор Тарасюк, Голова Наглядової ради Фонду «Дитяча лікарня майбутнього» Андрій Мирошніченко та Голова Правління Фонду «Україна 3000» Олександр Максимчук.

Учасники конференції поінформували присутніх представників ЗМІ про хід реалізації проекту «Дитяча лікарня майбутнього». Зокрема, Андрій Мирошніченко розповів про основні етапи впровадження проекту, зупинившись на виборі Генерального проектувальника та проведенні проектних робіт.

Також пан Мирошніченко нагадав про те, що у березні 2007 року Фонд «Дитяча лікарня майбутнього» і ДУС уклали Договір про співпрацю у будівництві та оснащенні лікарні. Згідно з цим документом, Фонд «Дитяча лікарня майбутнього» відповідає за проектування лікарні, затверджує її медичне завдання, оснащує лікарню та навчає фахівців, які будуть у ній працювати, а ДУС здійснює процес будівництва. Андрій Мирошніченко повідомив, що задля прискорення початку будівництва Фонд «Дитяча лікарня майбутнього» і ДУС вирішили внести зміни в Договір 2007 року. Згідно з ними, одразу після закріплення земельної ділянки, отримання документів по землекористуванню та закінчення проектних робіт Фонд «Дитяча лікарня майбутнього» розпочинає «нульовий цикл» будівництва (фундамент) і фінансує його з власних коштів, не чекаючи державного фінансування.

Серед факторів, які затримали початок будівництва, Андрій Мирошніченко назвав рішення про перенесення земельної ділянки під будівництво на інше місце та пов’язані з цим процес отримання дозволів і узгоджень й адаптація проекту. Голова Наглядової ради Фонду «Дитяча лікарня майбутнього» особливо підкреслив, що проект «носить експериментальний характер і є повністю інноваційним щодо традицій та існуючих норм будівництва лікарень в Україні».

Говорячи про виділення земельної ділянки, Андрій Мирошніченко зазначив, що 12 лютого проект рішення щодо закріплення земельної ділянки для будівництва «Дитячої лікарні майбутнього» було винесено на сесію Київської міської ради. До розгляду цього питання в той день так і не дійшло, і, разом з іншими питаннями, воно було перенесено на сьогодні, 19 лютого. (Після закінчення прес-конференції стало відомо, що Київрада 102-ма голосами ухвалила рішення щодо закріплення земельної ділянки для будівництва «Дитячої лікарні майбутнього».)

Пан Мирошніченко повідомив, що на рахунки Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» з кінця 2006 року і до сьогодні від фізичних та юридичних осіб надійшло 97 567 037 гривень. Наразі на всіх рахунках Фонду знаходиться 99 961 966 гривень. За цей час були нараховані відсотки за депозитами у сумі 18 910 000 гривень. На виконання проекту витрачено 16 515 000 гривень, переважна частина яких – близько 15 мільйонів – витрачені на проектні та вишукувальні роботи. Він підкреслив, що розбіжність між сумою задекларованих коштів – понад 262 мільйони гривень – і наявною сумою є результатом взятих на себе певними благодійниками зобов’язань, які з різних причин невиконані або ще підлягають виконанню, згідно з укладеними договорами.

Також Голова Наглядової ради Фонду «Дитяча лікарня майбутнього» повідомив про передачу Державному управлінню справами пакету проектної документації, необхідної для подальшої реалізації проекту.

У свою чергу, Ігор Тарасюк оголосив про утворення в складі клінічної лікарні «Феофанія» Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини. «Ми віддаємо частину площ лікарні «Феофанія», щоб вже найближчим часом діти мали можливість проходити обстеження, а також відбувалися певні лікувальні заходи щодо опрацювання технологій і методів, які будуть використовуватися в «Дитячій лікарні майбутнього», – підкреслив Керівник ДУС. «Якщо сьогодні нам виділять земельну ділянку, то із впевненістю можна сказати, що у середині березня ми запросимо вас на закладення фундаменту і початок будівництва цієї лікарні», – сказав, звертаючись до журналістів, Ігор Тарасюк.

Василь Князевич назвав проект «Дитячої лікарні майбутнього» «знаковим для системи охорони здоров’я України, який має нести в собі ідеологію майбутнього». Він підкреслив, що «Дитяча лікарня майбутнього», – найскладніший медичний проект, який коли-небудь виконувався в Україні. «Хотілося б, щоб такі проекти були свого роду локомотивами і рухали всю систему охорони здоров’я вперед», – сказав Міністр.

За словами пана Князевича, будівництво Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини на території «Феофанії» перетворить її на потужний центр, який зможе забезпечувати лікуванням дорослих і дітей, надавати діагностичні послуги на сучасному рівні. «Таким чином, ми зможемо перетворити «Феофанію» не тільки на лікувально-діагностичний, а й у навчальний центр, базу для всієї України», – сказав він. «Цей проект потрібен для Україні, і я думаю що ми з вами будемо свідками того, що він буде здійснений», – підкреслив Міністр охорони здоров’я.

Олександр Максимчук зазначив, що, окрім програми «Дитяча лікарня майбутнього», Фонд «Україна 3000» впроваджує у сфері дитячої медицини цілу низку програм і проектів. Він повідомив, що за останні три роки за цими програмами Фонд разом із партнерами надав благодійну допомогу на загальну суму понад 42 мільйони гривень. Пан Максимчук висловив подяку всім благодійникам, які підтримують діяльність Фондів «Україна 3000» та «Дитяча лікарня майбутнього».

Також Голова Правління Фонду «Україна 3000» закликав представників ЗМІ обережно ставитися до неправдивої інформації, з якою виступають деякі політики. За його словами, розповсюдження неперевірених даних може дискредитувати не тільки роботу окремих благодійних організацій, а й благодійництво взагалі. «Багато ЗМІ є нашими партнерами, – сказав Олександр Максимчук. – Ми завжди відкриті до спілкування з пресою і готові надати будь-яку інформацію». Також він прокоментував деякі найбільш резонансні заяви, розповсюджені українськими виданнями.

Під час прес-конференції журналістам було продемонстровано 6-хвилинну відеопрезентацію, яка представляла окремі архітектурні рішення «Дитячої лікарні майбутнього».-->


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут видеть и оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх